Usume KOOSTÖÖ jõudu 

Sama palju kui me väärtustame ruumi, väärtustame me inimest. Meie usaldame koostööd ja erinevaid osapooli, hindame teiste inimeste panust ja kogukonnas peituvaid teadmisi. Meie jaoks on oluline vaba ja aus suhtlus ning ideede põrgatamine. Maastikuarhitektuur on siiski koosloome. Koondame iga projekti jaoks just antud ülesandele vastava meeskonna, et parimal viisil täita tellija ning meie enda ootused. Koosloome unistused reaalsuseks.

   
(foto Aleksandr Gužov, 2023)