Projekteerime välisruumi

Büroo fookus on avaliku ja poolavaliku ruumi kujundamisel, nagu pargid, tänavad, väljakud, õppeasutuste hoovialad, aga tegeleme ka eraaedade, kortermajade, tehaste ümbrustega jms. Koostame lahendusi ideekonkursi eskiisist kuni tööprojekti staadiumini. Iga projekt on väljakutse ning hoiame teemaderingi võimalikult avarana. 

TEENUSED

 • Välisruumi ehitusprojektid, projektijuhtimine
 • Ehitusprojekti välisrajatiste BIM projekteerimine
 • Ehitusprojekti haljastuse osa koostamine
 • Puittaimede hindamine, hoolduskavade koostamine
 • Planeeringute koostamine (sh detailplaneeringud)
 • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
 • Parkide restaureerimine ja rekonstrueerimine
 • Konsultatsioonid ja eksperthinnangud
 • Vertikaalplaneerimine
 • 2D ja 3D visualiseerimine

Koidula ja Jannseni mälestusväljaku asendiplaan, 2017 (TajuRuum OÜ)

PÄDEVUS

 • Projekteerimine EEP004130 (MTR)
 • Ehitusprojekti ekspertiis EPE001396 (MTR)
 • Muinsuskaitse tegevusluba E 765/2013
 • Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 (Edgar Kaare)
 • Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 (Terje Ong)
 • Projekteerime BIM mudelprojekteerimise tarkvaraga VectorWorks Landmark (5 litsentsi)
 • Omame vastutuskindlustust summas 264 000 eurot