Teenused

Tegeleme alates 2011. aastast maastikuarhitektuuri, sisekujunduse ning loovate lahenduste pakkumisega. Peame oluliseks kaasa rääkida ümbritseva elukeskkonna kujundamisel ja selle kvaliteedi tõstmisel. Oma teenuste juures taotleme terviklikkust. Soovime mõelda piiridest väljapoole ning pakkuda lisandväärtust uuenduslike ja konteksti arvestavate erilahenduste näol. Omame mitmekülgseid töökogemusi Eestis, Saksamaal, Šveitsis ja Portugalis. 

Väärtustame laiema avalikkusega koos mõtlemist. Meie tugevus peitub eri valdkondade sidususes ja spetsialistide koostöös. Tänuväärseteks partneriteks on olnud valgusdisainer Siim Porila, tänava- ja väljakuruumi insener Tarmo Rämmel, arhitektuuriliste väikevormide disainer Margus Triibmann, spordiväljakute rajamise spetsialist Mario Luik, botaanik Mart Meriste (taastaimestamine), Risto Kozer (linnaruumidisain), maastikuehitajad firmast Estlandscape OÜ.


MAASTIKUARHITEKTUUR

_ maastikuarhitektuuriline projekteerimine, projektijuhtimine
_ mänguväljakute ja liiklusõppeväljakute projekteerimine
_ spordialade projekteerimine
_ aiakujundusprojektide koostamine
_ haljastusprojektid, puittaimestiku hindamine, hoolduskavade koostamine
_ asendiplaanide koostamine
_ teede, parkimisalade projekteerimine
_ planeeringute koostamine (sh detailplaneeringud)
_ haljasalade ekspertiisid (sh mängualade turvalisus)
_ muinsuskaitse eritingimuste koostamine
_ parkide restaureerimine ja rekonstrueerimine
_ konsultatsioonid ja eksperthinnangud
_ vertikaalplaneerimine
_ 2D ja 3D visualiseerimine

SISERUUM

_ sisekujundus ja ruumiprogrammid
_ sisekujunduselementide graafilised lahendused
_ ürituste teemakujundus ja dekoreerimine
_ seinamaalingud, -reljeefid, eritellimusmaalid (Piiritus OÜ)

LOOVRUUM

_ postkaartide, plakatite, flaierite, infostendide jms kujundus
_ ürituste terviklahendused
_ näituse graafiline ja ruumiline kujundus