Teenused

MAASTIKUARHITEKTUURIBÜROO TAJURUUM PROJEKTEERIB VÄLISRUUMI. Büroo fookus on avaliku ja poolavaliku ruumi kujundamisel, nagu pargid, tänavad, väljakud, õppeasutuste hoovialad, aga tegeleme ka eraaedade, kortermajade, tehaste ümbrustega jms. Koostame lahendusi ideekonkursi eskiisist kuni tööprojekti staadiumini. Iga projekt on väljakutse ning hoiame teemaderingi võimalikult avarana. Tegutseme alates aastast 2011.

Igapäevaselt teeme tööd selle nimel, et tõsta meie elukeskkonna kvaliteeti läbi targalt valitud lahenduste. Meie tugevus peitub erinevate spetsialistide koostöös, osapoolte kaasamises ning sellest sündivas sünergias. Usume koostöö jõudu ning erinevate inimeste panusesse. Igale projektile läheneme rätsepa stiilis – komplekteerime konkreetsete väljakutsete lahendamiseks vajaliku meeskonna, valime sobivad töömeetodid ning lahendused.

Võtame pidevalt mõõtu ideevõistlustel, et hoida end vormis ja leida selleläbi põnevaid tellimusi. Edendame eriala erinevatel rinnetel – ülikoolis õpetades, maastikuarhitektuurist laiemale üldsusele rääkides ja kirjutades ning erialaliidu töögruppides tegutsedes.

TEENUSED

_ välisruumi ehitusprojektid, projektijuhtimine
_ puittaimede hindamine, hoolduskavade koostamine
_ planeeringute koostamine (sh detailplaneeringud)
_ muinsuskaitse eritingimuste koostamine
_ parkide restaureerimine ja rekonstrueerimine
_ konsultatsioonid ja eksperthinnangud
_ vertikaalplaneerimine
_ 2D ja 3D visualiseerimine