Annelinna kergliiklustee

TELLIJA: Tartu Linnavalitsus
ASUKOHT: Tartu
PROJEKT / VALMIS: 2016 / 2017
AUTORID: Terje Ong ja Robert Kähr
PEAPROJEKTEERIJA: Keskkonnaprojekt OÜ
EHITAJA: OÜ Teearu Grupp ja OÜ Kivipartner
EHITUSMAKSUMUS: 1,8 miljonit eurot
FOTOD: Erge Jõgela, Emerson Siimer ja Terje Ong

Kergliiklustee artikkel MAJA sügisnumbris
Tartu uute kergliiklusteede VIDEO
Kaja Pae artikkel SIRBIS
Tartu kesklinna Mõisavahe tänavaga ühendava 3,3 km pikkuse jalgratta- ja jalgtee terviklik maastikujundus on osa Keskkonnaprojekti tööst. Teekonda rikastavad erineva iseloomuga puhkekohad – kiiret peatumist võimaldavad peatuspunktid, bussipeatuste juures olevad bussipeatusetaskud, rattahoolduse iseteeninduspunktid ning muud tegevustaskud. Kõik platsid ja väiksemad peatus- ning puhketaskud on lahendatud ühtses võtmes – läbivalt on kasutuses samad pinnakattematerjalid, äärised ning ühtne välimööbel ja haljastamise põhimõtted.
Projekti raames töötati välja süsteemsed lahendused taktiilse kommunikatsiooni vallas järgnevatele teemadele - ratturi ja jalakäija eraldamine ning liikumisteede sõlmpunktides jagatud ruumi põhimõtete väljatöötamine ning pimedate ja vaegnägijate ruumis orienteerumise soodustamine. Koostööd tehti Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu liikmetega.

Projekti koostamise lähtealuseks olid Annelinna visioonivõistluse võidutöö ja selle edasiarendus (2014) ning eelnevalt koostatud Tartu linna poolt kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojekt (Artes Terrae OÜ, 2014).