Emajõe vasakkalda kaldakindlustus

TELLIJA: Tartu Linnavalitsus
ASUKOHT: Tartu
ESKIIS: 2016, TajuRuum
PROJEKT: 2016 (esialgne) / 2022 (kaasajastamine), OÜ Tinter-Projekt, TajuRuum konsultandina
VALMIS: 2023
AUTORID: Terje Ong, Liina Einla ja Edgar Kaare
EHITAJA: GRK Eesti AS
EHITUSMAKSUMUS: 1,7 miljonit eurot
FOTOD: Ketlin Lääts
3D VISUAALID: tellija Tartu linn, autor Raido Nurk, Skylight Studio