Emajõe vasakkalda kaldakindlustus

TELLIJA: Tartu Linnavalitsus
ASUKOHT: Tartu
ESKIIS: 2016, TajuRuum
PROJEKT: 2016, Tinter-Projekt
PROJEKTI KAASAJASTAMINE: 2022
AUTORID: Terje Ong, Liina Einla ja Edgar Kaare
VISUAALID: tellija Tartu linn, autor Raido Nurk, Skylight Studio