Maarjavälja haljasala, II koht

AVALIK KONKURSS: Maarjavälja haljasala ideekonkurss, töö Arhipelaag, 2. KOHT
ASUKOHT: Tartu linn
AASTA: 2022
AUTORID: TajuRuum maastikuarhitektid Terje Ong, Hannes Aava / Kolm Pluss Üks arhitektid Anne Vingisar, Johannes Madis Aasmäe, Ilmar Valdur
KONKURSI KODULEHT: vaata siit
Maarjavälja tulevikupark on läbinud uuenduskuuri, kasvades mõtestamata ning laialivalguvast väljast Tartu Ülikooli tulevase linnaku keskseks puhke- ja väliõppealaks. See roheline süda areneb paindlikult koos ülikooli, tudengite ning teadlastega, kes saavad võimaluse ala kujunemist suunata ja muuta. Park on kui erinevatest maastikutükkidest kokku traageldatud saarestik, mille võrgustikmuster annab erinevaid võimalusi, kuidas seda sisuga täita, erineva suurusega üksusteks jagada ning etapiliselt kasutusele võtta. Eksperimentaalpargis põimuvad rekreatsioon, teadus ja õpe.
Võistlusala sisse jääv pargiruum on jagatud väiksemaks ruumiliseks võrgustikuks, mis laenab oma struktuuri ümbritsevate eraaedade kruntidelt. See loob vajaliku kontrasti olemasolevate ja tulevaste ümberkaudsete hoonete ja parkimisalade mahtudega. Olemasolevate maastikuliste elementide ning kehtiva detailplaneeringu piiride järgi nihkesse tõmmatud võrgustik annab dünaamilise ruumimustri, mida on vajadusel võimalik sarnaste parameetrite alusel veelgi väiksemaks liigendada. Kontrastina testalade rangele võrgustikule on kõik pargi ehitised voolava vormiga, paiknedes vabakujulistel platsidel.