Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus, II koht

VÕISTLUSTÖÖ: Estamp, 2. KOHT
ASUKOHT: Narva Stocholmi plats, raekoja plats ja raekoja park 
AASTA: 2017
AUTORID: Arhitekt11 OÜ arhitektid Annika Laidroo, Joanna Kordemets, Illimar Truverk ja Peeter Tambu ning TajuRuum OÜ maastikuarhitektid Kerli Irbo ja Liisa Sekavin
IDEE. Narva vanalinna südame kujundamisel on lõhutud linna erinevatest kihistustest – pommitamiseelne, -järgne, praegune Narva ning ka tulevik. Kõik need kihid on olulised. Kihtidest tuleneb ka töö märgusõna ESTAMP – ehk paljundusgraafika, kus lõigatakse või uuristatakse peegelpildis kujutis plaadile ja trükitakse sellega paberile jäljend ehk tõmmis. Kõik, mis on kunagi loodud, jätab jälje. Tähtis ei ole neid jälgi peita, vaid nendest luua uusi võimalusi.
NÄHTAMATU LINN. Inimeste kujutluses elab Narva teist elu kui ta elaks ilma hävimata. Seega ka vihjed ruumile saavad olla vaid kujutlemiseks. Nähtamatu linn, kui Narva tänapäevane vanast inspireeritud identiteet. Ajaloolised mahud on markeeritud erinevatel viisidel, andes aimu nende kunagisest kohalolust, nende jäljest. Hoone mahtu annavad edasi nii selle kontuurid kui ka mahu tekitatud vari. Kontuuride kasutamisel ei suleta tekkinud avalikku ruumi, vaid antakse sellele juurde funktsioone. Läbivaks motiiviks on kaldega murtud elemendid, mis lõhuvad ajaloolise hoonestuse katustest.