Saue linna elutänavate kujunduskava

TELLIJA: Saue Vallavalitsus
ASUKOHT: Saue linn, Saue vald, Harju maakond
PROJEKT: 2019
AUTORID: Edgar Kaare ja Terje Ong (TajuRuum) ning Pent Talvet (Iseasi disainibüroo)
Käesolev kujunduskava pakub lahendusi esmajoones Saue linna elutänavatele kui sotsiaalsele keskkonnale, puhkeruumile, tänavaruumi abil piirkonna keskkonnasäästlikkuse tõstmisele ja atraktiivsuse tõstmisele üldisemalt. Antud töö on soovitusliku iseloomuga, mida saab kasutada edasiste täpsustavate uuringute, analüüside ja projekteerimistööde alusmaterjalina. Kujunduskava koostamise protsessi üks olulisi sisendeid tuli kohalike elanike kaasamisest.
Tänavaruumi kujundus on koostatud eeleskiisi näol, mis keskendub 70% osas tänavaruumi programmile ja 30% ulatuses paiga välisruumi visuaalsele identiteedile. Tööga on antud esialgsed ettepanekud liikuvusele ja spordi-, puhke- ning suhtlusvõimalustele. Visuaalse identiteediga on määratletud põhilised tänavaruumi rajatised (nt haljastus, väikevorm, pinnakate), mis väljendavad kogu piirkonnale omast kujunduskeelt.