Uueturu park, II koht

VÕISTLUSTÖÖ: Palett ja Ballett, 2. KOHT
ASUKOHT: Tartu
AASTA: 2017
AUTORID: maastikuarhitektid Kerli Irbo ja Edgar Kaare, arhitekt Tõnu Laanemäe, disainer Pent Talvet (3D vaated: Oskar Narusbek)

Töö eesmärgiks on avada park haljassaarestikest moodustunud deltana jalakäijatele. Saared ise mõjuvad kui pallaslaste koolkonna värvilaigud lõuendil. Igal laigul on oma funktsioon olles ühtse suure lavakujunduse osa - mõni rohkem esile tõstetud, mõni tagaplaanil kulissidena. Lava esiplaani moodustab aktiivne jalakäigutsoon ehk Kaubamaja esine ja Küüni tänav. Kulissideks on Riia, Ülikooli ja Uueturu tänavad koos puude ja hoonefrontidega, millest teatrihoone on kõige domineerivam. Küüni tänavat käsitletakse kui lineaarset keskväljakut ja Uueturu park koos haljassaartega pakub sellele lisanduva sopi.
Uueturu park jaguneb kolmeks peamiseks maastikuruumiks, milleks on Küüni tänavaga seotud turuala, Riia tänavaga seotud bussioote-, kioski- ja kohvikuala ning Ülikooli-Vanemuise tänavatega haakuv pargiala. Tugiseinte külge kinnituvad pingid ja turuletid on kavandatud lähtuvalt keskkonna esteetilisest ja funktsionaalsest iseloomust pidades silmas hõlpsat teostatavust.

Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse. Hetkel vaateid ja alal head orienteerumist piirav põõsarinne asendatakse haljassaartel lopsakate ja liigirikaste kõrreliste ning püsikute istutustega.