Edgar Kaare


volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 / juhatuse liige / partner

edgar@tajuruum.eu, +372 512 8123

HARIDUS
2006-2008 Maastikuarhitektuuri magister Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), CUM LAUDE. Magistritöö: Pinnavormid maastikukujunduses
2003-2006 Loodusteaduste bakalaureus maastikuarhitektuuri erialal Eesti Maaülikoolis (EMÜ)

KVALIFIKATSIOON
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8
Muinsuskaitse tegevusluba (reg nr VS 553/2011). Ehitismälestiste (maastikuarhitektuur) ja ajaloomälestiste (maastikuarhitektuur) uuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, muinsuskaitseline järelevalve

PANUS ERIALA EDENDAMISSE
2017-2018  Maastikuarhitekti kutsestandardite töörühma liige
2016-2017  Eesti ehitusprojekti standardi (EVS932:2017) koostamisel maastikuarhitektide        töörühma liige ja eestvedaja
al. 2016    Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu liige ja EMAL        esindaja      
al. 2008   Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) tegevliige, sh 2015-2016 juhatuse liige
2004-2008  Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS), sh 2005-2006 juhatuse        esimees

TÖÖKOGEMUS (12 aastat)
al. 01/2017   Eesti Kunstiakadeemia kutsutud lektor maastikuarhitektuuris. Õppeaine:         maastikuarhitektuuri teooria ja ajalugu
al. 03/2014   Burkhardt | Engelmayer Landschaftsarchitekten Stadtplaner München,         maastikuarhitekt projektipõhiselt. Peamine tegevus: ehitusprojektide         koostamine, ideevõistluste koostamine, valdkonna uuringud
al. 09/2013   TajuRuum OÜ, partner, juhatuse liige, maastikuarhitekt. Peamine tegevus:         ehitusprojektide vastutav spetsialist, ehitusprojektide ja planeeringute         juhtimine, avalikud suhted, maastikuarhitektuurne projekteerimine ja         planeeringute koostamine, uurimus ja aktivism
al. 09/2010   Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli kutsutud lektor          maastikuarhitektuuris. Õppeained: ajaloolised alad ja mälestised,          maastikukujundus, diplomitööde juhendamine, vertikaalplaneerimine,          osalusplaneerimine ja -projekteerimine
07/2006-08/2013 Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt. Peamine tegevus: ehitusprojektid,          hoolduskavad, muinsuskaitse eritingimused, planeeringud